Psikolog Ezgi Altun

Psikolog Ezgi Altun

İyileşme ve değişim yolunda atacağınız adımlarda aradığınız uzman desteği ile yanınızdayım.

Psikoterapi, kişiye kendisi için en iyi olanı buldurarak, yaşamını, alışkanlıklarını, hayat tarzını yeniden düzenleme, kendisine ve etrafındakilere karşı hoş görülü, anlayışlı olma ve oldukları gibi kabul etme ve çevresiyle barışma yolunda destekleme sürecidir. Psikoterapi, eski sağlıksız inanç, düşünce ve uyumsuz duygu ve düşüncelerin bırakılarak, yerine uyumlu, sağlıklı inanç, duygu, düşünce ve davranışların kazanılması konusunda bir psiko eğitim sürecidir. İnsanın kendisi olma yolunda içindeki "en iyi kendisini" bulabilmesi ve olabilmesini sağlayan bir süreçtir. Aynı zamanda değişen hayat koşullarında da kendi keşfettiği ve olabildiği "en iyi kendisini" koruyabilme, kalıcı hale getirebilmesi için psikoeğitim sürecidir.

Psikoterapi uygulamasını sadece Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olmuş olan, ve mezun olduktan sonra da belli alanlarda uzmanlıklarını ve/veya terapi eğitimlerini almış olan uzmanlar uygulayabilirler.

Terapi seanslarının süresi, terapi türü, alanı veya ekollerine göre değişebilmektedir. Genellikle 45 dakika ve 90 dakika arasında planlanmaktadır.

Terapi yöntemi seçimi genellikle danışanın hangi alanda problem yaşadığına göre seçilir. Genellikle danışanla beraber tekniğe karar verilir ve uygulanacak olan terapi yöntemi ilk seans sonrasında danışana tanıtılmaktadır.

* Yaşadığınız sıkıntı ve problemler ile başa çıkamadığınızı hissettiğiniz zaman,
* Günlük hayatınızı, rutinlerinizi, günlük işlerinizi etkilemeye başladığı zaman,
* Enerjinizi tüketmeye başladığını hissettiğiniz ve mutlu olmanızı engellediğini hissettiğiniz zamanlarda,
Yukarıdaki belirtilerin bir veya birkaçını hissettiğiniz zaman bir uzmandan yardım almanızda fayda vardır.

Tel: +90 552 452 17 50

Karşıyaka / İzmir